Opublikowane na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (http://poiis.wfosigw.opole.pl)

Pomoc techniczna w 2011 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisał z Ministerstwem Środowiska umowę o nr UDA-POIS-15-2/11-01-00 na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) Rocznego Planu Działań pomocy technicznej PO IiŚ sektora środowisko na rok 2011.

Całkowita wartość projektu to 1 785 015,00 zł a przewidywane wsparcie z Funduszu Spójności to 1 074 589,55 zł.

Środki w ramach Rocznego Planu Działań będą przeznaczone na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji, wyposażenia stanowisk pracy oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ, remontu pomieszczeń biurowych oraz prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych, w tym organizowania szkoleń dla potencjalnych beneficjentów.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://poiis.wfosigw.opole.pl/pomoc-techniczna-dla-wfosigw-w-opolu/pomoc-techniczna-w-2011-r