Opublikowane na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (http://poiis.wfosigw.opole.pl)

Pomoc techniczna w 2012 r.

W dniu 30 marca 2012 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisał z Ministerstwem Środowiska umowę nr UDA-POIS-15-2/12-01-00 na dofinansowanie Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej PO IiŚ sektora środowisko na rok 2012. Środki na dofinansowanie  Pomocy Technicznej będą pochodziły z Unii Europejskiej - Funduszu Spójności.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 170 670,00 zł a przewidywane wsparcie z Funduszu Spójności 1 439 560,00 zł.

Środki w ramach Rocznego Planu Działań będą przeznaczone na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji, wyposażenia stanowisk pracy oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ. Dodatkowo dofinansowane zostaną koszty remontu pomieszczeń biurowych oraz działania informacyjno - promocyjne, w tym organizacja szkoleń dla potencjalnych beneficjentów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://poiis.wfosigw.opole.pl/pomoc-techniczna-dla-wfosigw-w-opolu/pomoc-techniczna-w-2012-r