Opublikowane na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (http://poiis.wfosigw.opole.pl)

Wyniki konkursów

Konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009:
 
PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie
 

Konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009:
 
Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
 
Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Grodkowie
 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach  
 
Gmina Walce
 

Konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009:

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach


Konkurs nr 5/PO IiŚ/2.1/01/2011:

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://poiis.wfosigw.opole.pl/konkursy/wyniki-konkursow