Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Witamy na stronie

Witamy na stronie poświęconej Programowi Infrastruktura i Środowisko. Znajdą tu Państwo informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej.

dowiedz się więcej o Programie

Aktualności i wydarzenia
10 lutego 2010 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakośc... więcej »
Zapraszamy do zapoznania się z Zaleceniami w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument wchodzi w życie 10 lutego 2010 r. Treść zaakceptowanych za... więcej »
26 stycznia 2010 r. zostały zatwierdzone Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - wersja obowiązująca od 2 lutego 2010 r. Dokument dostępny jest w dziale Wytyczne>Podr... więcej »
Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem pt. "Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych" Podręcznik dostepny jest w dziale Wytyczne>Podręczniki i zalecenia. Przejdz do działu....  ... więcej »
27 stycznia 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano kolejne dwie umowy o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w  ramach Programu Infrastruktura i Środowisko z woj... więcej »
Zmiana definicji "dofinansowania" w obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W związku ze zmianą systemu przepływów finansowych w ra... więcej »

Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski w dniu 21 stycznia br. zatwierdził listy rankingowe projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych w listopadzie 2009 r. w ramach osi I i II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

... więcej »
Zaktualizowano Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności dostosowania zapisów dokumentu do zmienionych przepisów Ustawy ... więcej »
W dniach 14-15 stycznia 2010 r. w Jarnołtówku odbyło się ogólnopolskie spotkanie Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających priorytety środowiskowe w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.... więcej »
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl