Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Punkt informacyjny PO IiŚ

PUNKT INFORMACYJNY
PROGRAMU INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
 
Ul. Krakowska 53
45-018 Opole
Zespół Funduszy Europejskich
Fax 077 453 7611 wew. 119
Działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15
 
Mariola Berendowicz - Koordynator Zespołu Funduszy  Europejskich
tel. 45 67 873 wew. 116; e-mail: m.berendowicz@wfosigw.opole.pl
 
Krystyna Sokołowska - Starszy specjalista ds. oceny i realizacji przedsięwzięć
tel. 45 67 873 wew. 108; e-mail: k.sokolowska@wfosigw.opole.pl
 
Sylwia Mosur-Blezel - Główny specjalista ds. oceny przygotowania przedsięwzięć oraz kontroli zawierania umów
tel. 45 67 873 wew.117; e-mail s.mosur@wfosigw.opole.pl
 
Anna Kolczyk - Starszy specjalista ds. oceny i realizacji przedsięwzięć
tel. 45 67 873 wew. 147; e-mail: a.kolczyk@wfosigw.opole.pl
 
Dorota Honkisz-Mykietów - Starszy Specjalista ds. oceny i realizacji projektów, sprawozdawczości oraz działań informacyjnych i promocyjnych
tel. 45 67 873 wew. 148; e-mail: d.mykietow@wfosigw.opole.pl
 

Elżbieta Proszewska - Starszy Specjalista ds. oceny i realizacji przedsięwzięć 

tel. 45 67 873 wew. 123; e-mail: e.proszewska@wfosigw.opole.pl

 

 


 
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dofinansowania przedsięwzięć ze środków Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 

 
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007 – 2013
Działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 oraz w soboty od 10.00 - 14.00 w Warszawie przy ul. Żurawiej 3/5.
Zainteresowani mogą zwracać się z pytaniami telefonicznie: 22 626 06 32/33 lub 22 745 05 46 a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@cpe.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl