Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Punkty informacyjne z sektora środowisko w Polsce

Wykaz instytucji z sektora środowisko wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

instytucja

 adres

 telefon

 fax

 adres strony www. mail

WFOŚiGW             we Wrocławiu

53-148 Wrocław        ul. Jastrzębia 24

071/ 333 09 30 071/ 333 09 40

071/ 332 37 76

www.fos.wroc.pl poczta@fos.wroc.pl

WFOŚiGW               w Toruniu

87-100 Toruń         ul. Szosa Chełmińska 28

056/ 621 23 00

056/ 621 23 02

www.wfosigw.torun.pl wfosigw@wfosigw.torun.pl

WFOŚiGW               w Lublinie

20-074 Lublin           ul. Spokojna 7

081/ 742 46 48 081/ 742 46 49 081/ 532 17 64

081/ 532 17 64

www.wfos.lublin.pl sekretariat@wfos.lublin.pl

WFOŚiGW               w Zielonej Górze

65-364 Zielona Góra ul. Kożuchowska 4

068/ 320 64 17 068/ 328 86 01

068/ 328 86 01

www.wfosigw.zgora.pl sekretariat@wfosigw.zgora.pl

WFOŚiGW w Łodzi

90-562 Łódź             ul. Łąkowa 11

042/ 639 51 10

042/ 639 51 21

www.wfosigw.lodz.pl fundusz@wfosigw.lodz.pl

WFOŚiGW               w Krakowie

31-002 Kraków                    ul. Kanoniczna 12

012/ 422 94 90

012/ 422 30 46

www.wfos.krakow.pl biuro@wfos.krakow.pl

WFOŚiGW               w Warszawie

02-743 Warszawa               ul. J.S. Bacha 2

022/ 853 53 21

022/ 853 53 02

www.wfosigw.pl warszawa@wfosigw.pl

WFOŚiGW               w Rzeszowie

35-025 Rzeszów         ul. Zygmuntowska 9

017/ 852 23 44 017/ 853 63 61

017/ 852 23 44

www.wfosigw.rzeszow.pl biuro@wfosigwrzeszow.pl

WFOŚiGW               w Białymstoku

15-879 Białystok                 ul. Św. Rocha 5

085/ 746 02 41 085/ 749 94 72

085/ 746 01 66

www.wfosigw.bialystok.pl biuro@wfosigw.bialystok.pl

WFOŚiGW               w Gdańsku

80-837 Gdańsk          ul. Straganiarska 24-27

058/ 305 56 31 058/ 301 91 92 058/ 300 08 11

058/ 301 91 92

www.wfosigw-gda.pl fundusz@wfosigw-gda.pl

WFOŚiGW               w Katowicach

40-035 Katowice        ul. Plebiscytowa 19

032/ 251 80 71 032/ 603 22 00 032/ 603 23 00

032/ 251 04 06

www.wfosigw.katowice.pl biuro@wfosigw.katowice.p

WFOŚiGW               w Kielcach

25-311 Kielce ul. Św. Leonarda 7

041/ 366 15 12 041/ 366 09 05

041/ 366 09 05

www.wfos.com.pl biuro@wfos.com.pl

WFOŚiGW               w Olsztynie

10-026 Olsztyn       ul. Św. Barbary 9

089/ 522 02 00 089/ 522 02 10

089/ 522 02 09

www.wfosigw.olsztyn.pl info@wfosigw.olsztyn.pl

WFOŚiGW               w Poznaniu

60-541 Poznań ul. Szczepanowskiego 15a

061/ 845 62 00 061/ 845 62 01

061/ 841 10 09

www.wfosgw.poznan.pl biuro@wfosgw.poznan.pl

WFOŚiGW               w Szczecinie

71-323 Szczecin     ul. Solskiego 3

091/ 486 15 56 091/ 486 15 58

091/ 486 15 57

www.wfos.szczecin.pl wfosszczecin@inet.com.pl

WFOŚiGW               w Opolu

45-018 Opole         ul. Krakowska 53

077/453 76 11 077/ 454 65 42

077/ 453 76 11

www.wfosigw.opole.pl sekretariat@wfosigw.opole.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska              i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa    ul. Konstruktorska 3a

022/ 459 00 00 022/ 459 00 01

022/ 459 01 01

www.nfosigw.gov.pl fundusz@nfosigw.gov.pl

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

02-362 Warszawa Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3

022/356 18 16

022/356 18 17

www.ckps.pl centrum@ckps.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl