Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Pliki do pobrania

Instrukcje pomocne podczas korzystania z Generatora Wniosków o Płatność:

Instrukcja użytkownika generatora dla beneficjenta

Instrukcja przygotowania pliku csv

Szablon zestawienia dokumentów

 

 

 Formularz wniosku o dofinansowanie

 Katalog wskaźników obowiązkowych – I-V priorytety.xls

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (inwestycje infrastrukturalne) – I, II, III priorytet

Wzory umów o dofinansowanie:

UWAGA: Zmiana dotyczy paragrafu 14  ust. 2 (paragraf 14 ust. 3 umowy o dofinansowanie dla sektora środowiska - działanie 4.1) we wszystkich umowach o dofinansowanie w Priorytetach I-XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wprowadzona zmiana dotyczy sposobu archiwizowania danych przez Beneficjenta.

 

Priorytet Wzór umowy dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi Wzór umowy dla państwowych jednostek budżetowych Załączniki
I Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska – Priorytety I-III  Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych – Priorytety I-III  Załączniki 
II Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska – Priorytety I-III  Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych – Priorytety I-III  Załączniki 
III

Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska – Priorytety I-III 

Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych – Priorytety I-III  Załączniki 

 

 

 

Wzory oświadczeń do konkursu:

 Wzory oświadczeń

Listy sprawdzające do wniosku oś I:

 Listy sprawdzajace dla priorytetu I.zip

Listy sprawdzające do wniosku oś II:

 Listy sprawdzajace dla priorytetu II.zip

Lista sprawdzająca dotycząca spełnienia wymagań określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl