Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Stan realizacji PO IiŚ

Poniżej prezentujemy informacje na temat stanu realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko.

2013 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji POIiŚ za 2013 rok, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu uchw nr 3/2014 z 03.06.2014

Sprawozdanie okresowe z realizacji POIiŚ za I półrocze 2013 r.

2012 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji POIiŚ za 2012 rok, zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący Program uchwałą nr 11/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. Pobierz plik

Sprawozdanie okresowe z realizacji POIiŚ za I półrocze 2012 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji POIiŚ za II półrocze 2013 r.

2011 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji POIiŚ za 2011 rok, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu uchw nr 5/2012 z 20.06.2012

Sprawozdanie okresowe z realizacji POIiŚ za II półrocze 2012 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji POIiŚ za I półrocze 2011 r.


2010 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za 2010 rok, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program uchwałą nr 6_2011 z 27 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji POIiŚ za I półrocze 2010 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji POIiŚ za II półrocze 2010 r.


2009 r.

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za 2009 rok, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program uchwałą nr 4_2010 z 15 czerwca 2010 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji POIiŚ za II półrocze 2009 r

Sprawozdanie okresowe z realizacji POIiŚ za I półrocze 2009 r.


2008 r.

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za 2008 rok, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program uchwałą nr 12/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za II półrocze 2008 roku.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za I półrocze 2008 roku.


2007 r.

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za 2007 rok, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program uchwałą nr 24/2008 z 19 czerwca 2008 r.


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl