Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Projekty z woj. opolskiego
Projekty z woj. opolskiego obsługiwane przez WFOŚiGW w Opolu
Beneficjent
Nazwa projektu
Całkowita wartość projektu
Kwota dofinansowania UE
Efekt rzeczowy i ekologiczny
Umowa
"Poprawa gospodarki ściekowej na terenie   aglomeracji Turawa - Trias Opolski" - projekt zakończony
 
 
46.283.991,00 zł
 
 
 
22.940.459,00 zł
 
 
129 km sieci kanalizacyjnej
5 311 osób
Umowa nr 1/POIiŚ/2010 z dnia 04.01.2010 r.
"Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"
 
 
56.814.805,90 zł 
 
 
 
 
29.349.347,92 zł   
 
 

85 km sieci kanalizacyjnej
5 664 osoby podłączone do kanalizacji
Umowa nr 2/POIiŚ/2010 z dnia 14.01.2010 r.
"Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice"
 
 
16.409.732,14 zł
 
 
 
7.880.962,78 zł
 
16 km sieci kanalizacyjnej
1 336 osób podłączonych do kanalizacji
Umowa nr 3/POIiŚ/2010 z dnia 27.01.2010 r.
"Budowa
kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce"
 
 
14.114.608,63zł
 
 
 
9.010.850,78zł
 
22,64km sieci kanalizacyjnej
2 724 osób podłączonych do kanalizacji
Umowa nr 4/POIiŚ/2010 z dnia 27.01.2010 r.
„Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek–Trias Opolski”
 
75.807.490,81 zł
 
 
 
37.377.594,93 zł
 
98,86 km sieci kanalizacyjnej
6 880 osób 
podłączonych do kanalizacji
Umowa nr 5/POIiŚ/2010 z dnia 10.02.2010 r.
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie "Rozwiązanie problemów gopodarki ściekowej w powiecie namysłowskim" 31.770.719,59 zł 14.041.317,43 zł

28,27 km sieci kanalizacyjnej               

3 119  osób podłączonych do kanalizacji

Umowa nr 8/POIiŚ/2013 z dnia 25.01.2013 r.
Gmina Otmuchów "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II" 3.184.479,12 zł 1.933.435,29 zł

5,29 km sieci kanalizacyjnej

504 osób podłączonych do kanalizacji

 

Umowa nr 9/POIiŚ/2013 z dnia

20.08.2013 r.

Gmina Kluczbork

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy"

 

9.201.960,39 zł 4 571.541,40 zł

14,86 km sieci kanalizacyjnej

1 581 osób podłączonych do kanalizacji

Umowa nr 10/POIiŚ/2013 z dnia 30.08.2013 r.
Gmina Strzeleczki "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzeleczki etap II" 4.332.657,27 zł 1.701.207,68 zł

6,62 km sieci kanalizacyjnej

1 383 osób podłączonych do kanalizacji

Umowa nr 11/POIiŚ/2013 z dnia 13.12.2013 r.
Gmina Strzeleczki "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki" 4.940.575,72 zł 2.239.454,14 zł

10,35 km sieci kanalizacyjnej

1 432 osób podłączonych do kanalizacji

Umowa nr 12/POIiŚ/2014 z dnia 28.03.2014 r
Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. "Poprawa efektywności działania oczyszczalni ścieków aglomeracji Nysa" 3.806.704,14 zł 2.384.796,72 zł Realizacja projektu obejmie wymianę oraz równoczesne uzupełnienie obecnego opomiarowania obiektów oczyszczalni, co umożliwi  bardziej efektywne sterowanie procesami technologicznymi. Umowa nr 13/POIiŚ/2014 z dnia 10.07.2014 r.
„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” 8.230.224,37 zł 4.193.423,92 zł

10,02 km sieci kanalizacyjnej

1 120 osób podłączonych do kanalizacji

Umowa nr 14/POIiŚ/2014 z dnia 01.08.2014 r.
Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. w Kluczborku „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork” 32.364.004,99 zł 16.650.082,41 zł

16,70 km sieci kanalizacyjnej

2 116 osób podłączonych do kanalizacji

Umowa nr 15/POIiŚ/2014 z dnia 11.08.2014 r.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. "Oczyszczanie ścieków w Brzegu - faza II" 22.978.618,37 zł 12.176.563,41 zł

7,84 km sieci kanalizacyjnej

 1 153 osoby podłączone do kanalizacji

Umowa nr 16/POIiŚ/2014 z dnia 01.09.2014 r.
Gmina Dobrzeń Wielki "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim" 202.950,00 zł 133.237,50 zł dokumentacja Umowa nr 17/POIiŚ/2014 z dnia 26.09.2014 r.
Gmina Paczków "Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków" 198.717,00 zł 125.692,35 zł dokumentacja Umowa nr 18/POIiŚ/2014 z dnia 26.09.2014 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie "Przygotowanie dokumentacji dla uporządkowania gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn" 286.221,00 zł 191.305,25 zł dokumentacja Umowa nr 19/POIiŚ/2014 z dnia 26.09.2014 r.

Zakład Komunalny Sp. z o.o.

"Kompleksowa rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu jako element regionalnego ZZO" 19.766.366,96 zł 13.221.762,70 zł W wyniku realizacji projektu powstanie II kwatera składowiska oraz instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i zwiększy się liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów komunalnych ze 182 do 260 tys. Moc przerobowa przebudowanego zakładu zagospodarowania odpadów w ilości ok. 154 tys. Mg/rok. Zmiana udziału odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w zmodernizowanych zakładów zagospodarowania odpadów z 60% do 55%.  Umowa nr  6/POIiŚ/2012  z dnia 02.10.2012 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. "Rozbudowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w miejscowości Domaszkowice" 39.787.591,34 zł 15.685.353,30 zł Zakres projektu obejmuje budowę kompostowni tunelowej w zamkniętych silosach z systemem napowietrzania i nawadniania z biofiltrem powietrza oraz stworzenie linii do produkcji paliwa alternatywnego i instalacji kogeneracyjnej. Liczba osób objęta systemem zagospodarowania odpadów komunalnych zwiększy się z 60 do ponad 247 tys. Moc przerobowa przebudowanego zakładu zagospodarowania odpadów w ilości ok. 69 tys. Mg/rok. Zmiana udziału odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w zmodernizowanych zakładów zagospodarowania odpadów z 99% do 55%. Umowa nr 7/POIiŚ/2012  z dnia 05.10.2012 r.
Gmina Kietrz "Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów w Branicach i Kietrzu" 1.521.393,23 zł 972.999,02 zł rekultywacja 2 składowisk odpadów komunalnych o łacznej powierzchni 5,125 ha. Umowa nr 20/POIiŚ/2014 z dnia 19.12.2014 r.
Projekty z woj. opolskiego obsługiwane przez NFOŚiGW
Beneficjent
Nazwa projektu
Całkowita wartość projektu
Kwota dofinansowania UE
Efekt rzeczowy i ekologiczny
Umowa
„Rozwój i modernizacja gospodarki
wodno
-ściekowej
na terenie gminy
Głuchołazy”
119.902.410,85 zł
52.756.202,09 zł
101,40 km sieci kanalizacyjnej
50,90 km wodociągu
modernizacja 25 km wodociągu
8 188 osób podłączonych do kanalizacji
Umowa z NFOŚiGW podpisana w dniu 30.12.2009 r.
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”
115.844.426,29 zł
60.421.432,11 zł
118,70 km sieci kanalizacyjnej
10,20 km zmodernizowanej sieci wodociągowej
11 489 osób podłączonych do kanalizacji
Umowa z NFOŚiGW podpisana w dniu 25.02.2010 r.
Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Op. - II etap
194.125.865,65 zł
104.345.890,79
128,71 km sieci kanalizacyjnej
8,71 km zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej
18,68 km zmodernizowanej sieci wodociągowej
11 073 osób podłączonych do kanalizacji
Umowa z NFOŚiGW podpisana w dniu 23.09.2010 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl