Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2016 w ramach POIiŚ 2014-2020
Dodano dnia 28.12.2015, 12:43

30 listopada br. Instytucja Zarządzająca ogłosiła harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 r. W ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłoszonych zostanie 16 naborów. Szacowana alokacja w ramach konkursów to prawie 5,4 mld zł.

Harmonogram_konkursow_2015_2015_07_31.pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl