Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Stanowisko Ministerstwa Środowiska dotyczące koncepcji wprowadzenia klauzul środowiskowych do postępowań Pzp
Dodano dnia 11.01.2016, 14:26

Poniżej zamieszczamy stanowisko Ministerswa Środowiska dotyczące tzw. zamówień zielonych

Zielone_zamowienia - przykładowe zapisy klauzul środowiskowych do zawieranych umów.pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl