Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
UWAGA!!! Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dot. rekomendowanych sposobów postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
Dodano dnia 09.05.2016, 10:46

Przedstawiamy Państwu poniżej stanowisko Ministerstwa Rozwoju dot. rekomendowanych sposobów postępowania w związku z koniecznością udzielania zamówień publicznych, w szczególności dla instytucji realizujących programy polityki spójności.

Stanowisko_MR_dot._prowadzenia_postepowan_Pzp.pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl