Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
UWAGA! Uproszczono zasady powoływania MAO w projektach POIiŚ 2007-2013
Dodano dnia 24.02.2016, 10:47

Poniżej zamieszczamy stanowisko IP dot. uproszczonych zasad powoływania MAO w ramach projektów POIiŚ 2007-2013

20160217_zasady_powolywania_MAO_od_1marca_2016.pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl