Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Zmiany w dokumentacji konkursowej dla działań finansowanych z Funduszy Europejskich
Dodano dnia 11.12.2015, 12:07

Uprzejmie informujemy, że wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • Regulaminu konkursu dla poszczególnych działań,
  • Listy wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie,
  • Definicji istotnej modyfikacji projektu,
  • Listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia (jej zakres rozszerzono o kwestie związane z adaptacją do zmian klimatu).

 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych dokumentach znajdą Państwo pod ogłoszeniem o konkursie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl