Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Podpisanie umowy z PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie

Informacja prasowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
w sprawie podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek – Trias Opolski”.

          W dniu 10 lutego 2010 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek – Trias Opolski”.

Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ozimek oraz poprawa czystości wód powierzchniowych.

Całkowita wartość projektu - 102.499.859 zł.
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej - 50.477.054,42 zł.
Przedmiotem projektu jest:
• budowa około 90 km kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krasiejów, Biestrzynnik, Dylaki, Szczedrzyk, Grodziec i Ozimek Schodnia,
• budowa suszarni osadów komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Antoniowie,
• modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Mnichus, Biestrzynnik, Szczedrzyk i Ozimek.

W wyniku realizacji projektu z kanalizacji będzie mogło korzystać dodatkowo ponad 6600 osób.

Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek – Trias Opolski” przyczyni się do poprawy stanu wód Jezior Turawskich.

Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych to kwiecień 2010 r., a termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2013 r. 

Informacja prasowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - Pobierz plik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl