Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Witamy na stronie

Witamy na stronie poświęconej Programowi Infrastruktura i Środowisko. Znajdą tu Państwo informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej.

dowiedz się więcej o Programie

Aktualności i wydarzenia

Od dziś można składać wnioski na przedsięwzięcia podnoszące świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw prośrodowiskowych. Dofinansowanie projektów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

... więcej »

Prawie 1000 atrakcji w ciągu 4 dni będzie można zobaczyć w całej Polsce podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Od 7 do 10 maja br. w beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaprezentują swoje przedsięwzięcia zrealizowane dzięki środkom UE.

... więcej »

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu  dotacji na działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich"

... więcej »

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Partnerem Projektu pn:. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i OZE”

... więcej »

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw warunkuje dopuszczalność finansowania inwestycji dot. odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ze środków Unii Europejskiej

... więcej »
W związku z wieloma zapytaniami ze strony Instytucji Wdrażających i Wnioskodawców, IP przygotowała interpretację w przedmiotowym temacie - można ja znaleźć w zakładce Konkursy/Ogłoszenia. ... więcej »
Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szczegóły w zakładce:  Wytyczne, podręczniki, zalecenia/Wytyczne POIiŚ ... więcej »

- Podobnie jak w jego poprzednik w mijającej perspektywie, Program Infrastruktura i Środowisko będzie największym źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną.  Przez

... więcej »
W dniu 19 grudnia br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów w Br... więcej »
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl