Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Wyniki konkursów

Konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009:
 
PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie
 

Konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009:
 
 
 
 
Gmina Walce
 

Konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009:

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach


Konkurs nr 5/PO IiŚ/2.1/01/2011:

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl