Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Wnioski złożone w ramach naborów

1. Konkurs nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008 i 1/POIiŚ/2.1/04/2008

2. Konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008 i 1/POIiŚ/2.2/08/2008

3. Konkurs nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008 i 2/POIiŚ/2.2/11/2008

4. Konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009, 2/PO IiŚ/2.1/02/2009 i 3/POIiŚ/2.2/02/2009

5. Konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009, 3/POIiŚ/2.1/04/2009 i 4/POIiŚ/2.2/04/2009

6. Konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009, 4/PO IiŚ/2.1/11/2009 i 5/POIiŚ/2.2/11/2009

7. Konkurs nr 5/PO IiŚ/2.1/01/2011 i 6/POIiŚ/2.2/01/2011

8. Konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011

9. Konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012

10. Konkurs nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013

11. Konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013

12. Konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl