Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Ogłoszenia

UWAGA!

Informujemy, że termin kwalifikowalności wydatków dla projektów POIiŚ wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013 został wydłużony do 31 grudnia 2015 r.

To oznacza, że przy spełnieniu pozostałych warunków koniecznych do  wprowadzenia zmian w projekcie, Beneficjenci będą mogli wnioskować do Ministerstwa Środowiska o zmianę terminu kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych  projektów do 31 grudnia 2015 r.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl