Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Interpretacja IP dot. zapisów Regulaminu konkursu nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl