Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Pomoc techniczna 2014-2015

W dniu 27 grudnia 2013 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisał z Ministerstwem Środowiska umowę nr UDA-POIS-15-2/15-01-00 na dofinansowanie Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej PO IiŚ sektora środowisko na lata 2014-2015. Środki na dofinansowanie Pomocy Technicznej będą pochodziły z Unii Europejskiej - Funduszu Spójności.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 577 499,00 zł a przewidywane wsparcie z Funduszu Spójności 2 831 586,30 zł.

Środki w ramach Rocznego Planu Działań będą przeznaczone na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji, wyposażenia stanowisk pracy oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ. Dodatkowo dofinansowane zostaną działania informacyjno - promocyjne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl