Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Pomoc techniczna w 2009 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na mocy umowy nr UDA-POIS-15-2/09-01-00 podpisanej z Ministerstwem Środowiska o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) Rocznego Planu Działań pomocy technicznej PO IiŚ  sektora środowisko, otrzymał wsparcie w wysokości 723 526, 97 zł.

Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji, wyposażenia stanowisk pracy oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ, remontu pomieszczeń biurowych oraz prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych,  w tym organizowania szkoleń dla potencjalnych beneficjentów.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl