Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Pomoc techniczna w 2010 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisał z Ministerstwem Środowiska umowę o nr UDA-POIS-15-2/10-01-00 na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) Rocznego Planu Działań pomocy technicznej PO IiŚ  sektora środowisko na rok 2010.

Całkowita wartość projektu to 1 492 835,00 zł a przewidywane wsparcie z Funduszu Spójności to 987 835,00 zł.

Środki w ramach Rocznego Planu Działań zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji, wyposażenia stanowisk pracy oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ, remontu pomieszczeń biurowych oraz prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych,  w tym organizowania szkoleń dla potencjalnych beneficjentów.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl