Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Pomoc techniczna za lata 2007-2008

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na mocy umowy nr UDA-POIS-15-2/08-01-00 podpisanej z Ministerstwem Środowiska o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) Rocznego Planu Działań pomocy technicznej PO IiŚ  sektora środowisko, otrzymał wsparcie w wysokości 885.050,56 zł.

Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji, wyposażenia stanowisk pracy oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ, remontu pomieszczeń biurowych oraz prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych,  w tym organizowania szkoleń dla potencjalnych beneficjentów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl