Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Szkolenia dla beneficjentów PO IiŚ w 2010 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu planuje w 2010 r. przeprowadzić następujące szkolenia dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko:

   1. Szkolenie nt. kwalifikowalności wydatków - 03.03.2010 r.

 • Akty prawa wspólnotowego i wytyczne w zakresie kwalifikowalności.
 • Dokumentowanie wydatków.
 • Rozliczanie poniesionych wydatków.
 • Najczęściej popełniane błędy w kwalifikowaniu wydatków.

   2. Szkolenie nt. zasad zawierania umów

 • Kodeks cywilny.
 • Wynagrodzenie ryczałtowe.
 • Pisemność umowy.
 • Wynagrodzenie kosztorysowe.
 • Zmany umów (PZP - Prawo budowlane).
 • Podwykonawstwo.
 • Zasady zawierania umów poniżej 14 tys. euro zgodnie z wytycznymi o kwalifikowalności wydatków.

   3. Szkolenie nt. zarządzania projektem infrastrukturalnym - 27-28 04.2010 r.

 • Definicja zarządzania.
 • Umowy.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim.
 • Ryzyko i niepowodzenia.
 • Sprawozdawczość.
 • Kontrola.
 • Podejmowanie decyzji.
 • Promocja.
 • Nieprawidłowości.
 • Zamknięcie projektu.

Informacje o terminach szkoleń zostaną zamieszczone na stronie internetowej w najbliższym czasie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl