Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Szkolenia dla beneficjentów PO IiŚ w 2012 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu planuje w 2012 r. przeprowadzić następujące szkolenia dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko:

 

1.    Zamówienia dodatkowe, uzupełniające oraz zmiany w umowach zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w tym różnice oraz praktyczne aspekty stosowania.
2.   Kompleksowe przygotowanie odbioru robót budowlanych w związku z zakończeniem inwestycji, w tym:
1. warunki odbioru,
2. niezbędne dokumenty,
3. zgodność z przepisami prawa i umową,
4. niezbędne uprawnienia.
3.    Rozliczenie końcowe projektów w ramach PO IiŚ, w tym:
1. podstawy prawne,
2. rozliczanie projektu inwestycyjnego (dokumentacja),
3. rozliczanie projektu inwestycyjnego (ewidencja finansowo-księgowa),
4. rozliczanie projektu inwestycyjnego (rzeczowe i ekologiczne),
5. kontrola na zakończenie realizacji projektu,
6. terminy i warunki rozliczania projektu przez beneficjenta,
8. monitorowanie i sprawozdawczość,
9. obowiązki beneficjenta po zakończeniu projektu,
10. zapewnienie trwałości projektu i archiwizacja danych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl