Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Szkolenia dla beneficjentów PO IiŚ w 2011 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu planuje w 2011 r. przeprowadzić następujące szkolenia dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko:

  1. Prawo zamówień publicznych po nowelizacji - 16 marca 2011 r.
  2. Warunki Kontraktowe FIDIC w świetle polskich regulacji prawnych - 06 kwietnia 2011 r.
  3. Księgowe zasady rozliczania funduszy unijnych - 20 kwietnia 2011 r.
  4. Kontrola i rozliczanie projektów w ramach PO IiŚ - 18-19 maja 2011 r.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl