Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Wytyczne PO IiŚ

Wytyczne_przechowywanie_dokumentow_POIS_2007_2013_25082015.pdf


Wytyczne_w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ obowiązujące od 02.06.2015 r.


Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wytyczne załączniki, obowiązujące od 28.05.2013 r.


Wytyczne w zakresie korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych, obowiązujące od 29.04.2013 r.


Opis głównych zmian do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości POIiŚ (2012-02-29 07:34:44)


Lista najważniejszych zmian wprowadzonych do Wytycznych obowiązujących od 21.06.2011 r.(2011-06-27 07:51:30)

Zalecenia nr 15 dot. interpretacji wytycznych

Zalecenia nr 16 dot. interpretacji wytycznych


WERSJE ARCHIWALNE

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obowiązują od 20.02.2012 r. (2012-02-29 07:33:10)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ obowiązują od 21.06.2011 r.(2011-06-27 07:49:29)


Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - obowiązują od od 24.12.2009 r. (2010-01-20 10:17:47)

Opis zmian w wytycznych w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2010-01-20 10:22:08)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko -obowiązują od 04.09.2009 r. (2010-01-20 10:34:24)

Uwaga!!! Zmiany w podrozdziale 5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ

Pismo informujące o zmianie definicji dofinansowania w niniejszych wytycznych z 15.01.2010 r. (2010-01-25 07:41:21)

Opis zmian w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2010-01-20 10:54:12)


Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - obowiązują od 07.12.2011 r. - obowiązują od 07.12.2011 r. (2011-12-08 12:02:21)

Opis zmian w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (2011-12-08 12:03:23)

Wersje archiwalne:

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obowiązujące od 13.02.2009 r. (2010-01-20 10:57:56)

Zmiany w dokumencie „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”(2010-04-14 13:28:26)

Opis zmian w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2010-01-20 11:01:17)

Zalecenia w zakresie kontroli projektów (w tym dużych) zaawansowanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (2010-01-20 10:59:35)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl